Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk prowadzimy badania dotyczące gotowości gospodarstw rolnych do pełnienia funkcji opiekuńczych.
W ramach tego projektu skupiamy się na analizie dostępności architektonicznej oraz opracowywaniu koncepcji projektowania uniwersalnych i racjonalnych usprawnień. Obejmuje to badanie właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, którzy rozważają poszerzenie swojej działalności rolniczej o usługi opiekuńcze na terenie gospodarstwa. Planujemy przeprowadzić wywiady indywidualne (IDI), grupowe (FGI), analizy przypadków oraz skorzystanie z ankiety wywiadu kwestionariuszowego, a także desk research.
Nasza Fundacja angażuje się w cały proces badawczy, który zakończy się przygotowaniem raportu, zawierającego wnioski i rekomendacje dotyczące koniecznych usprawnień, działań oraz adaptacyjnych urządzeń w gospodarstwach. Nasi eksperci od dawna uczestniczą w tworzeniu systemu funkcjonowania i modelu gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Ważnym działaniem w tym obszarze było również wdrożenie projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich w obliczu wyzwań demograficznych” – GROWID (growd.pl).
Jesteśmy zadowoleni, że możemy kontynuować wsparcie dla rozwoju tej formy deinstytucjonalizacji opieki społecznej.
W skład zespołu Fundacji Socjometr zajmującego się projektem wchodzą: Adam Dąbrowski, Konrad Stępnik, Piotr Nowak, Paweł Jaśkiewicz.