Członek naszego zespołu, Adam Dąbrowski, będący również członkiem Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich uczestniczył w ubiegłym tygodniu w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu Panem Adamem Nowakiem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Pan Szymon Migoń, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pan Ryszard Kamiński oraz Członek Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Pan Jacek Węsierski.
Jednym z ważniejszych poruszanych zagadnień było utworzenie w Polsce Parlamentu Wiejskiego. Ten organ doradczy koncentrowałby się na osiąganiu praktycznych rezultatów ukierunkowanych na opiniowanie planowanych i wdrażanych działań politycznych, które odpowiadają wzywaniom i możliwościom mieszkańcom polskiej wsi.
Powołanie Polskiego Parlamentu Wiejskiego bazuje na przekonaniu, że w debatach krajowych i europejskich oraz przy kształtowaniu polityk i programów, interesy społeczności wiejskich są niewystarczająco reprezentowane. Logicznym jest, że to właśnie mieszkańcy obszarów wiejskich posiadają najlepsze zrozumienie swoich mocnych stron, możliwości i potrzeb. Ponadto, istnieje przekonanie, że społeczności wiejskie powinny być zachęcane do aktywnego podejmowania działań na rzecz własnego dobrobytu oraz stawania się partnerami dla władz samorządowych i rządu.
Parlamenty Wiejskie powstały już w wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Hiszpanii, Portugalii czy Niemczech, gdzie wspierają głos mieszkańców wsi na szczeblu całego kraju. Więcej o działaniach wspierających krajowe parlamenty wiejskie w UE można przeczytać na stronie The European Rural Community Alliance (ERCA).


Liczymy, że przy poparciu Pana Ministra i staraniu wielu organizacji reprezentujących obszary wiejskie uda się utworzyć Parlament Wiejski również w naszym kraju.