Strategie rozwoju lokalnego

Posiadamy doświadczony zespół, który specjalizuje się w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego. Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania unikalnej strategii rozwoju lokalnego.

Nasza oferta obejmuje:

1. Doradztwo ekspertów

Nasz zespół składa się z doświadczonych osób, które posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania strategii rozwoju lokalnego.

2. Badania i analiza

Prowadzimy dogłębną diagnozę społeczno-gospodarczą, aby lepiej zrozumieć kontekst działania i możliwości rozwoju danego obszaru. W analizie wykorzystujemy zarówno dane zastane, jak i wywołane. Diagnoza prowadzona jest w sposób partycypacyjny, z udziałem społeczności lokalnej.

3. Spersonalizowane rozwiązania

Rozumiemy, że każda społeczność ma swoje unikalne potrzeby, problemy, cele i wyzwania. Opracowana wspólnie z naszymi ekspertami strategia będzie dokładnie dostosowana do warunków lokalnych.

4. Cele i wizja

Przygotowujemy jasne cele i wizję rozwoju, które będą stanowić fundament strategii.

5. Plan działania i komunikacja

Opracujemy plan działania, który umożliwi osiągnięcie założonych celów oraz system komunikacji ze społecznością, który wzmocni zaangażowanie społeczne w sprawy lokalne.

6. Monitorowanie i ewaluacja

Opracowana strategia będzie zawierać mechanizmy monitorowania postępów i oceny skutków wdrażania, co pozwoli na świadome zarządzanie procesem jej realizacji.

7. Wsparcie we szkoleniowe

Oferujemy szkolenia dla lokalnych podmiotów i liderów reprezentujących sektor publiczny, pozarządowy i gospodarczy biorących udział w rozwoju lokalnym. Prowadzimy szkolenia i warsztaty w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym, partycypacji i rozwoju kapitału społecznego.

Projekty

INTELIGENTNE WSIE

STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO

AKADEMIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE I KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW