Zrównoważone systemy żywnościowe i krótkie łańcuchy dostaw

Sektor żywnościowy to jedna z najważniejszych branży polskiej i europejskiej gospodarki. Jego funkcjonowanie bezpośrednio wpływa na jakość życia każdego człowieka. Prowadzimy badania, edukujemy i doradzamy w zakresie rozwiązań zwiększających zrównoważenie systemów żywnościowych. Uwzględniamy ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe aspekty tego zjawiska, dzięki czemu odpowiadamy na istotne problemy sektora żywnościowego i społeczności wiejskich związane z zapewnieniem odpowiednich dochodów polskim rolnikom, tworzeniem kanałów dystrybucji lokalnej żywności wysokiej jakości, zachowaniem tradycji kulinarnych, ochroną środowiska i bioróżnorodnością.

1. Wiedza i doświadczenie

Nasz zespół składa się z socjologów dysponujących dorobkiem naukowym w zakresie socjologii obszarów wiejskich oraz doświadczeniem w prowadzeniu projektów B+R.

2. Spersonalizowane rozwiązania

Rozumiemy, że każda organizacja ma swoje unikalne potrzeby i cele, dlatego nasze działania zawsze uwzględniają lokalne uwarunkowania. Staramy się w największym możliwym stopniu wykorzystywać narzędzia partycypacyjne.

3. Analiza i diagnoza

Przeprowadzamy analizę i diagnozę lokalnego systemu żywieniowego, identyfikując obszary, w których możliwe jest większe zrównoważenie działań.

4. Projektowanie zrównoważonych rozwiązań

Proponujemy rozwiązania optymalizujące działanie systemu żywnościowego. Specjalizujemy się w szczególności w projektowaniu procesów społecznych, które sprzyjają zachowaniu zasobów naturalnych (np. kształtowanie krajobrazu wiejskiego, bioróżnorodność), zwiększaniu dochodów rolników (rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw) oraz podnoszeniu jakości życia (promowanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, zwiększanie dostępności lokalnej żywności, wspieranie społeczności rolniczych).

5. Wsparcie we wdrożeniu

Pomagamy w opracowaniu strategii wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Monitorujemy i ewaluujemy efekty podejmowanych działań.

6. Promocja

Propagujemy dobre praktyki i rozpowszechniamy wiedzę na temat zrównoważonych rozwiązań w systemie żywnościowym. Zależy nam na tym, by osoby, organizacje i firmy działające na rzecz transformacji systemu żywnościowego były rozpoznawalne i doceniane.

Projekty

INTELIGENTNE WSIE

STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO

AKADEMIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE

ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ŻYWNOŚCIOWE I KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW