Fundacja Socjometr przygotowuje projekty szkoleniowe i edukacyjne, poprzez które będzie wspierać Lokalne Grupy Działania w realizacji nowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Obecnie prowadzimy badania, których celem jest określenie liczby koncepcji inteligentnych wsi, które będą opracowywane w różnych regionach Polski. Dzięki tym informacjom możliwa będzie wymiana dobrych praktyk oraz sieciowanie organizacji działających na rzecz inteligentnych wsi.

Dzięki współpracy z Polską Siecią LGD, do tej pory już blisko 70 Lokalnych Grup Działania udzieliło odpowiedzi na nasze pytania. Serdecznie dziękujemy tym, którzy już zdecydowali się wziąć udział w badaniu. Na podstawie zgromadzonych danych wiemy, że w nowym okresie programowania idea rozwoju inteligentnych wsi będzie powszechnie realizowana.

Jeśli chcecie Państwo przyłączyć się do badania, wystarczy kliknąć w link, wypełnienie ankiety zajmuje 2 minuty.