Zespół

Konrad Stępnik

Konrad Stępnik

W 2019 obroniłem rozprawę doktorską zatytułowaną Decyzje prokreacyjne młodych Polaków w zmieniającym się kontekście kulturowym. Doświadczenie badawcze zdobywałem w projektach z zakresu badań stosowanych, które pozwoliły mi przejść przez wszystkie stopnie wtajemniczenia: od kodera, ankietera i wykonawcy wywiadów, po autora i kierownika projektów badawczych. Ważnym obszarem moich zainteresowań jest socjologia obszarów wiejskich. W latach 2016 – 2021 byłem pracownikiem Centrum Doradztwa Rolniczego, w którym zajmowałem się między innymi rozwojem w Polsce idei rolnictwa społecznego oraz gospodarstw opiekuńczych. W czasie pracy w Centrum w latach 2018 – 2020 pełniłem również funkcję kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejmowanie działań na rzecz rolnictwa społecznego ułatwia mi doświadczenie zdobyte w czasie pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie (rok 2014) oraz w organizacjach pozarządowych. W latach 2021-2023 pracowałem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako adiunkt badawczy w międzynarodowym projekcie FOOdIVERSE. W ramach projektu poszukiwałem nowych sposobów zwiększania zróżnicowania systemów żywnościowych i byłem zaangażowany w tworzenie Living Labów poświęconych tej tematyce. Od lat współpracuję też z licznymi Lokalnymi Grupami Działania z całej Polski.

Adam Dąbrowski

Adam Dąbrowski

W 2010 roku ukończyłem studia z socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ oraz studia z europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Po ukończeniu studiów na poziomie magisterskim, rozpocząłem studia doktoranckie, gdzie pod okiem prof. dr hab. Piotra Sztompki przygotowuję rozprawę z zakresu wykorzystania nowych technologii na obszarach wiejskich w procesach budowania społeczeństwa obywatelskiego. Swoje doświadczenie w realizacji projektów badawczych zdobywałem w projektach realizowanych przez takie instytucje jak Instytut Socjologii UJ, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytut Badań Edukacyjnych, Lokalne Grupy Działania. Realizowane przeze mnie projekty, w których byłem odpowiedzialny zarówno za prace koncepcyjne, organizacyjne, jak i wykonywanie zadań w terenie, prace analityczne, przygotowywanie opracowań, jak i kierowanie całym procesem, finansowane były z różnych źródeł, krajowych i zagranicznych. W latach latach 2015-2019 pracowałem jako asystent badawczy w Instytucie Socjologii UJ (IS UJ) w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską (HORIZON2020) „Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries”, w 2018 roku również w IS UJ, miałem możliwość pracy w projekcie finansowanym przez NCN (MAESTRO 7) Myśl lokalnie, działaj globalnie: „Polscy rolnicy w globalnym świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys”, a w 2019 realizowałem kolejny międzynarodowy projekt w ramach współpracy z Małopolskim Centrum Kultury – badanie „Heritage Opportunities/Threats Within Mega-Events in Europe Changing Environments, New Challenges and Possible Solutions for Preservation in Mega-Events Embedded in Heritage-Rich European Cities” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu JPICH Heritage in Changing Environments – wsparcie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH). W latach 2018-2021 kontynuowałem pracę jako asystent badawczy w IS UJ w projekcie „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” (GOSPOSTRATEG).

Oprócz licznych badań społecznych, od 2013 roku realizowałem wiele działań szkoleniowych z zakresu rozwoju lokalnego i komunikacji społecznej i społecznych, na rzecz rozwoju lokalnego. Jednymi z ciekawszych projektów społecznych, jakie udało mi się zrealizować w latach 2019-2023 były projekty finansowane w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, gdzie przygotowywałem i koordynowałem dwa projekty: „Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać” (2019-2020) oraz „Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej” (2021-2023). Od 2019 roku pełnię również funkcję sołtysa w jednej z podkrakowskich wsi.

Doświadczenie w pracy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich zdobywam od lat tak w projektach badawczych i naukowych, jak i w praktyce realizując liczne projekty społeczne i zarządzając społecznością wiejską. Zgromadzoną wiedzę i przykłady funkcjonowania obszarów wiejskich tak w Polsce jak i całej Europie przekładam na realizowane działania i współpracę z podmiotami naukowymi, samorządami, ngo jak i przedsiębiorstwami.

Paweł Jaśkiewicz

Paweł Jaśkiewicz

Jestem studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku socjologia. Doświadczenie badawcze zdobywałem przez realizację uczelnianych projektów czy realizując badania związane z diagnozowaniem potrzeb mieszkańców obszarów wiejskich. Moja zawodowa praca skupia się na obszarach wiejskich w zakresie Smart Villages czy współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Małopolskiego i Śląskiego przy tworzeniu Lokalnych Strategii Rozwoju. Od wielu lat jestem liderem społecznym w jednej z organizacji pozarządowych wychowujących młodych ludzi, gdzie nie tylko miałem okazję poznawać schemat pracy NGOsów, ale także miałem przyjemność kierowania kilkoma znaczącymi projektami wychowawczymi i szkoleniowymi. Wśród najciekawszych wydarzeń, którymi kierowałem wymienić warto program rozwojowy LIDER+ z zakresu kierowania ludźmi w praktyce czy motywowania w działaniu, kurs liderów zespołów instruktorskich czy kurs trenerski dla liderów NGO.