Nawiązaliśmy współpracę z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, który realizuje projekt CoFarm4Cities finansowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Celem projektu jest rozwój rolnictwa miejskiego w naszej części kontynentu europejskiego oraz zwiększanie zrównoważenia systemów żywnościowych. W Krakowie utworzony zostanie ogród społeczny parcelowy. Więcej informacji o tej inicjatywie można znaleźć na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/m-projekty-unijne/cofarm4cities/1437-ogrod-spoleczny-parcelowy-przy-ul-orlej.html

Zadanie Fundacji Socjometr polega na opracowaniu raportu mapującego interesariuszy procesu tworzenia ogrodu społecznego. 30 października 2023 zrealizowaliśmy warsztat z ekspertami, który pozwolił nam na zebranie cennych informacji na temat potencjalnych interesariuszy. Planujemy przeprowadzić z nimi dalsze konsultacje, które pozwolą na opracowanie ostatecznej wersji raportu.