Fundacja Socjometr zaprasza na bezpłatny webinar „Gospodarstwa opiekuńcze – dobra praktyka w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Odbędzie się on 26 czerwca 2024 r. w godzinach 10-12. Celem webinaru jest wsparcie Lokalnych Grup Działania tworzących gospodarstwa opiekuńcze oraz włączenie w ten proces jednostek pomocy społecznej. Fundacja Socjometr chce również propagować ideę uwzględniania gospodarstw opiekuńczych w lokalnych planach deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Gospodarstwo opiekuńcze to innowacja społeczna, która polega na tworzeniu dziennych usług opiekuńczych oraz usług w zakresie integracji społecznej w oparciu o zasoby gospodarstw rolnych. To rozwiązanie, które doskonale wpisuje się w ideę deinstytucjonalizacji usług społecznych. Przeprowadzone pilotaże dowiodły, że gospodarstwa opiekuńcze są racjonalnym ekonomicznie oraz bezpiecznym sposobem świadczenia usług. Gospodarstwa opiekuńcze kojarzą się z obszarami wiejskimi, ale ich tworzenie jest możliwe także na terenach zurbanizowanych.

W ramach projektu GROWID (www.growid.pl) opracowano model gospodarstwa opiekuńczego, który stał się podstawą do dalszych działań na rzecz upowszechniania tej innowacji. Jednym z podmiotów zaangażowanych w ten proces będą Lokalne Grupy Działania (LGD), które będą miały możliwość dofinansowania procesu powstawania i rozwoju gospodarstw opiekuńczych. Dotychczas zrealizowane projekty wskazują, że działania te przynoszą najlepsze efekty, gdy zaangażuje się do współpracy różnych aktorów: LGD i inne organizacje pozarządowe, jednostki pomocy społecznej, właścicieli gospodarstw i doradców rolniczych.

Program webinaru:

  1. Przykłady polskich i zagranicznych gospodarstw opiekuńczych.
  2. Założenia modelu gospodarstwa opiekuńczego, które zostały uwzględnione w wytycznych dla Lokalnych Grup Działania.
  3. Praktyczne porady jak realizować projekty związane z tworzeniem gospodarstw opiekuńczych.
  4. Pytania i odpowiedzi.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać poprzez formularz internetowy do 24 czerwca 2024: https://forms.gle/Q66eWZg3aDMvNFKH6

Prowadzący: Konrad Stępnik – doktor socjologii (stopień uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim). Specjalizuje się w problematyce rozwoju obszarów wiejskich. Jest głównym autorem modelu gospodarstwa opiekuńczego wdrażanego w Polsce. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, LGD-ami oraz jednostkami pomocy społecznej